Scott Davidson

dr Davidsons forskning fokuserar på ledande personer inom samtida fransk filosofi, som Maurice Merleau-Ponty, Emmanuel Levinas, Michel Henry och Paul Ricoeur, för att nämna några. Han är särskilt intresserad av att utforska hur den senaste utvecklingen inom fransk teori kan ge nya insikter i ämnen inom områdena etik, politisk filosofi, lagfilosofi och utföringsfilosofi.
dr. Davidson har översatt fyra böcker och många artiklar av Michel Henry till engelska, och han har nyligen publicerat Michel Henry Reader. Dessutom har han redigerat fem böcker om Paul Ricoeurs arbete, inklusive senast en tredelad serie om Ricoeurs tidiga filosofi om viljan. Prover av hans egna skrifter finns på hans sida på Academia.edu: https://wvu.academia.edu/ScottDavidson

dr.Davidson fungerar som redaktör för Journal of French and Francophone Philosophy. Innehållet i tidskriften är open access och fritt nedladdningsbara. De kan nås på http://www.jffp.org.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.