Den sista hadrosaurid dinosaurier i Europa: en ny lambeosaurin från den översta krita av Aren (Huesca, Spanien) – ScienceDirect

en ny Hadrosaurid dinosaurie, Arenysaurus ardevoli gen.och sp. Nov., från den sena Maastrichtian av Aren (Huesca, Södra Pyrenees) beskrivs här från en ledad partiell skalle, mandibulära rester och postcranial element, inklusive ryggkotor och ben i Bälten och lemmar. Arenysaurus kännetecknas av en mycket framträdande frontal kupol, vertikal postcotyloid (squamosal) och jugal (postorbital) processer och en främre orienterad deltopectoral crest av humerus. Dessutom visar Arenysaurus en unik kombination av tecken: kort frontal (längd / bredd ca 0,5) ; median crest av parietalen belägen vid nivån av den postorbitala bar-squamosal; parietal utesluten från occiput; squamosal låg ovanför cotyloidhålan. En fylogenetisk analys visar att Arenysaurus är en ganska basal lambeosaurin och systergruppen Amurosaurus och Corythosaurini-Parasaurolophini-kladen. De fylogenetiska och biogeografiska förhållandena mellan Arenysaurus och andra lambeosauriner antyder en paleogeografisk koppling mellan Asien och Europa under sen krita.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.