den första ejakulationen: en manlig Pubertal milstolpe jämförbar med menarche?

pojkar upplever sin första utlösning (thorarche) under tonåren, men denna händelse förbises ofta som en milstolpe i manlig ungdoms utveckling. Syftet med denna artikel är att uppmärksamma thorarche och överväga det i jämförelse med menarches kvinnliga milstolpe. En kritisk analys ges av hur thorarche hittills har tolkats och komplexiteten i att tolka thorarche ur ett biologiskt perspektiv beskrivs. Trots potentiell hållbarhet att karakterisera thorarche som en jämförbar milstolpe till menarche, utmanar två speciella punkter detta begrepp: (A) medan thorarche kan drabba pojken ofrivilligt, kan det också induceras av pojkens egen vilja; och (b) Thorarche förekommer samtidigt med (pubertal) orgasmarche och har en medfödd koppling till sexualitet. Svaret på titelfrågan är fortfarande omtvistat, men öppna ämnen för framtida forskning noteras i hela artikeln som viktiga steg mot att uppnå en bättre förståelse för thorarche.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.