Scott Davidson

Dr. Davidsons forskning fokuserer på ledende figurer i moderne fransk filosofi, Som Maurice merleau-Ponty, Emmanuel Levinas, Michel Henry og Paul Ricoeur, for å nevne noen. Han er spesielt interessert i å utforske hvordan den siste utviklingen i fransk teori kan gi ny innsikt i emner innen etikk, politisk filosofi, rettsfilosofi og legemliggjørelsesfilosofi.
Dr. Med. Davidson har oversatt Fire bøker Og en rekke artikler Av Michel Henry til engelsk, og han har nylig publisert Michel Henry Reader. I tillegg har Han redigert fem bøker Om Arbeidet Til Paul Ricoeur, inkludert senest en tredelt serie Om Ricoeurs tidlige filosofi om viljen. Prøver av hans egne skrifter er tilgjengelig på sin side på Academia.edu: https://wvu.academia.edu/ScottDavidson

Dr. Davidson fungerer som redaktør Av Journal of fransk Og Francophone Filosofi. Innholdet i tidsskriftet er åpent og fritt nedlastbart. De kan nås på http://www.jffp.org.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.