Zmniejszenie ryzyka zawału mięśnia sercowego i udaru mózgu u pacjentów z CVD / Repatha® (evolocumab)

przeciwwskazania: Repatha® jest przeciwwskazana u pacjentów z ciężką reakcją nadwrażliwości na Repatha®w wywiadzie. U pacjentów leczonych produktem Repatha®występowały ciężkie reakcje nadwrażliwości, w tym obrzęk naczynioruchowy.

reakcje alergiczne: u pacjentów leczonych produktem Repatha® zgłaszano reakcje nadwrażliwości (np. obrzęk naczynioruchowy, wysypka, pokrzywka), w tym niektóre, które doprowadziły do przerwania leczenia. Jeśli wystąpią objawy przedmiotowe lub podmiotowe ciężkich reakcji alergicznych, należy przerwać leczenie produktem Repatha®, leczyć zgodnie ze standardem opieki i monitorować do czasu ustąpienia objawów przedmiotowych i podmiotowych.

działania niepożądane w pierwotnej hiperlipidemii (w tym HeFH): najczęstszymi działaniami niepożądanymi (>5% pacjentów leczonych produktem Repatha® i występującymi częściej niż placebo) były: zapalenie nosogardzieli, zakażenie górnych dróg oddechowych, grypa, ból pleców i reakcje w miejscu wstrzyknięcia.

z puli 52‐tygodniowych badań i siedmiu 12-tygodniowych badań: Miejscowe reakcje w miejscu wstrzyknięcia wystąpiły odpowiednio u 3,2% i 3,0% pacjentów leczonych produktem Repatha®i pacjentów otrzymujących placebo. Najczęstszymi reakcjami w miejscu wstrzyknięcia były rumień, ból i siniaki.

wśród 16 676 pacjentów bez cukrzycy na początku badania, częstość występowania cukrzycy o nowym początku w trakcie badania wynosiła 8,1% u pacjentów otrzymujących Repatha® w porównaniu z 7,7% u pacjentów otrzymujących placebo.

immunogenność: Repatha® jest ludzkim przeciwciałem monoklonalnym. Podobnie jak w przypadku wszystkich białek terapeutycznych, Repatha®ma potencjał immunogenności.

proszę zapoznać się z pełną informacją o przepisywaniu leku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.