Ostatnie dinozaury гадрозавридов Europy: nowy ламбеозаврин z górnej kredy Arena (Huesca, Hiszpania) – ScienceDirect

nowym dinozaurem jest Hadrosaurid, Arenysaurus Ardevoli. i sp. z o. o.nov., z górnego Maastricht d ’ Aren (Huesca, Pireneje Południowe), opisano tu częściowo przegubową czaszkę, pozostałości żuchwy i elementy poczaszkowe, w tym kręgi i kości pasów i kończyn. Arenizaur charakteryzuje się bardzo widoczną kopułą czołową, pionowymi wyrostkami postkotyloidalnymi (płaskonabłonkowymi) i szyjnymi (postorbitalnymi) oraz grzebieniem deltopektralnym kości ramiennej skierowanym do przodu. Ponadto Arenysaurus pokazuje unikalną kombinację znaków: krótki przód (długość / szerokość około 0,5) ; środkowy grzbiet kości ciemieniowej znajduje się na poziomie listewki pooczodołowo-płaskonabłonkowej ; część ciemieniowa jest wykluczona z obszaru potylicznego ; kość płaskonabłonkowa znajduje się nisko nad jamą liścieniową. Analiza filogenetyczna pokazuje, że Arenizaur jest dość bazalnym lambeozaurem i jest braterską grupą amurozaura i kladu Corytosaurini-Parasaurolofini. Filogenetyczne i biogeograficzne powiązania Arenizaurów i innych lambeozaurów sugerują paleogeograficzny związek między Azją a Europą w późnej kredzie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.