awaria w wypadku

Prawnik Matt Hardin dla ofiar kolizji samochodów w Nashville

podczas jazdy nasze bezpieczeństwo zależy od innych kierowców przestrzegających zasad ruchu drogowego . Gdy kierowca nie ustąpi prawa drogi, naraża ludzi wokół siebie. Każdego dnia prawnicy z Nashville car accident Law Matt Hardin law pomagają ludziom, którzy zostali ranni przez niedbałego kierowcę. Jeśli zostałeś ranny przez kierowcę w wypadku, możesz mieć prawo do odszkodowania.

kierowcy, którzy nie ustąpią, powodują tysiące wypadków każdego roku w Tennessee

w 2013 roku kierowcy, którzy nie ustąpili z drogi, spowodowali ponad 25 000 wypadków, zgodnie z Departamentem Bezpieczeństwa i Bezpieczeństwa Wewnętrznego Tennessee. Spośród wszystkich śledzonych czynników, niepowodzenia w plonowaniu spowodowały drugie co do liczby wypadków, za zbyt ścisłym śledzeniem. Kierowcy, którzy nie ustąpili prawa drogi, nawet nieumyślnie, mogli działać niedbale, a osoby, które skrzywdzili, mogą ubiegać się o odszkodowanie w systemie sądowym.

poszkodowani w wyniku zaniedbania kierowcy mogą pozwać

osobę poszkodowaną przez kierowcę, który nie ustąpił z prawa jazdy, do sądu może wnieść pozew o zaniedbanie. Aby zwyciężyć w takim postępowaniu, powód musi udowodnić trzy istotne elementy:

Po pierwsze, powód musi udowodnić, że pozwany był jej winien obowiązek. W przypadkach wypadku samochodowego jest to dość proste, jeśli powód pozwał kierowcę, który spowodował wypadek. Wszyscy kierowcy w Tennessee mają obowiązek zachowywać się rozsądnie biorąc pod uwagę okoliczności.

Po Drugie, powód wypadku samochodowego musi udowodnić, że pozwany naruszył ten obowiązek. Ponownie, jest to często prosta propozycja w przypadkach wypadków samochodowych. Niezastosowanie się do prawa drogi jest naruszeniem obowiązku rozsądnego zachowania. Pozwany nie musi mieć zamiaru naruszenia obowiązku ponoszenia odpowiedzialności.

Po trzecie, prawo Tennessee wymaga, aby powód udowodnił związek przyczynowy. Innymi słowy, działania pozwanego — naruszenie obowiązku-musiały być przyczyną obrażeń powoda. Jeżeli brak ustąpienia pozwanego spowodował wypadek, który zranił powoda, stanowi to przyczynę.

oprócz istotnych elementów sprawy o zaniedbanie, istnieją inne czynniki, które należy wziąć pod uwagę. Jednoroczne przedawnienie Tennessee i reguła stanu dotycząca zmodyfikowanej winy porównawczej wpływają na to, kiedy i czy złożyć pozew o zaniedbanie. Ponadto, jeśli pozwany naruszył ustawę dotyczącą bezpieczeństwa, powód może rozważyć złożenie skargi „zaniedbania per se”. Zaniedbanie jako takie jest pojęciem prawnym, w którym domniemywa się zaniedbanie, jeśli doszło do naruszenia prawa mającego na celu zapobieganie rodzajowi szkody rzeczywiście spowodowanej jego naruszeniem. Ofiary niepowodzenia w wypadku powinny podejmować te i inne decyzje za radą kompetentnego adwokata.

kierowcy, którzy nie ustąpią, mogą ponosić odpowiedzialność za szkody

gdy osoba poszkodowana przez niedbałego kierowcę wniesie udany pozew, ma prawo do odszkodowania od kierowcy. Niedbały kierowca musi zwrócić powodowi wszystkie szkody finansowe powoda, takie jak opieka medyczna, utracone zarobki i uszkodzenia mienia osobistego. Ponadto, jeśli powód doświadczył urazów psychicznych, fizycznych lub emocjonalnych — na przykład bólu i cierpienia lub udręki psychicznej — niedbały kierowca musi również zrekompensować te obrażenia. W niektórych przypadkach mogą być również dostępne odszkodowania karne.

Zatrudnię doświadczonego prawnika ds. urazów

osoby poszkodowane w wypadkach mają prawo do pracy w Tennessee. Jeśli zostałeś ranny przez niedbałego kierowcę, który nie ustąpił prawa drogi, prawnik wypadku samochodowego Tennessee może pomóc Ci wybrać najlepszy sposób dochodzenia odszkodowania za obrażenia ciała. Matt Hardin Law pomógł niezliczonym klientom z Nashville i całego stanu odzyskać zdrowie po urazach. Aby umówić się na bezpłatną wycenę sprawy, zadzwoń (615) 200-1111 lub odwiedź naszą stronę kontaktową.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.