Failure to Yield Accidents

Advocate Matt Hardin for Car Collision Victims in Nashville

tijdens het rijden hangt onze veiligheid af van andere bestuurders die zich houden aan de regels van de weg. Wanneer een bestuurder het recht van overpad niet opgeeft, brengt hij de mensen om hem heen in gevaar. Elke dag, de Nashville auto-ongeluk advocaten van Matt Hardin Law helpen mensen die gewond zijn geraakt door een nalatige bestuurder. Als u door een bestuurder gewond bent geraakt bij een ongeval dat u niet heeft veroorzaakt, kunt u recht hebben op een schadevergoeding.volgens het Tennessee Department of Safety and Homeland Security (Ministerie van veiligheid en Binnenlandse Veiligheid) veroorzaakten bestuurders die geen doorgangsrecht hadden, in 2013 meer dan 25.000 ongevallen. Van alle bijdragende factoren gevolgd, mislukkingen om de opbrengst veroorzaakt de tweede meest ongevallen, achter volgen te nauw. Bestuurders die er niet in slagen om het recht van overpad af te geven, zelfs onbedoeld, kunnen nalatig hebben gehandeld, en de mensen die ze verwonden kunnen een schadevergoeding in het rechtssysteem nastreven.slachtoffers van nalatige bestuurders kunnen een persoon die gewond is geraakt door een bestuurder die het doorgangsrecht niet heeft opgegeven, aanklagen wegens nalatigheid bij de rechtbank van Tennessee. Om in een dergelijke vordering voorrang te krijgen, moet de eiser drie essentiële elementen aantonen:

ten eerste moet de eiser bewijzen dat de verweerder haar een plicht verschuldigd was. In auto-ongevallen gevallen, Dit is vrij eenvoudig als de eiser aangeklaagd de bestuurder die het ongeval veroorzaakt. Alle chauffeurs in Tennessee zijn alle anderen op de weg verplicht zich redelijk te gedragen gezien de omstandigheden.ten tweede moeten de eisers van auto-ongevallen bewijzen dat de verweerder deze plicht heeft geschonden. Nogmaals, dit is vaak een eenvoudige propositie in auto-ongevallen gevallen. Het niet naar behoren overdragen van het doorgangsrecht is een schending van de plicht tot redelijk handelen. Een verweerder hoeft niet van plan te zijn geweest zijn aansprakelijkheidsplicht te schenden.in de derde plaats vereist de wet van Tennessee dat de eiser een nabij oorzakelijk verband aantoont. Met andere woorden, de handelingen van de verweerder — de plichtsverzuim — moet een oorzaak zijn geweest van de schade van de eiser. Als het niet toegeven van de verweerder een ongeval veroorzaakte dat de eiser verwond, vormt dit oorzakelijk verband.

naast de essentiële elementen van een nalatigheidszaak zijn er nog andere factoren waarmee eisers rekening moeten houden. Tennessee een jaar statuut van beperkingen en de staat regel van gewijzigde vergelijkende fout invloed op wanneer en of om een nalatigheid rechtszaak in te dienen. Bovendien, als de verweerder geschonden een veiligheidsgerelateerde statuut, de eiser kan overwegen het indienen van een” nalatigheid per se ” actie. Nalatigheid op zich is een juridisch begrip waarbij nalatigheid wordt afgeleid als er sprake is van een schending van een wet die bedoeld is om het soort schade te voorkomen dat daadwerkelijk door de schending ervan is veroorzaakt. Slachtoffers van het falen om ongevallen op te leveren moeten deze en andere beslissingen te nemen op advies van een deskundige advocaat.

bestuurders die niet toegeven, kunnen aansprakelijk zijn voor schade

wanneer een persoon die door nalatige Bestuurder gewond is geraakt een succesvolle rechtszaak aanvraagt, heeft zij recht op schadevergoeding van de bestuurder. De nalatige bestuurder moet de eiser vergoeden voor alle van de eiser financieel letsel, zoals medische zorg, verloren loon, en persoonlijke eigendom schade. Bovendien, als de eiser ervaren psychologische, fysieke, of emotionele verwondingen — bijvoorbeeld pijn en lijden, of mentale angst — de nalatige bestuurder moet compenseren voor die verwondingen, ook. In sommige gevallen kan ook een schadevergoeding beschikbaar zijn.huur een ervaren Nashville letseladvocaat in

slachtoffers van het uitblijven van ongevallen hebben wettelijke rechten in Tennessee. Als u gewond zijn geraakt door een nalatige bestuurder die niet in geslaagd om het recht van overpad te geven, een Tennessee auto-ongeluk advocaat kan u helpen beslissen over de beste manier om schadevergoeding voor een persoonlijk letsel na te streven. Matt Hardin Law heeft talloze cliënten uit Nashville en de hele staat geholpen te herstellen van hun verwondingen. Om een gratis case evaluatie te plannen, bel (615) 200-1111 of bezoek onze contact pagina.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.