Intracellulær transport

Mange celler er permanent polarisert, og dette betyr at overflateproteiner selektivt lokaliseres til forskjellige områder av plasmamembranen, avhengig av deres funksjon. For eksempel har endotelceller adhesjonsmolekyler på overflaten som kontakter basallamina, men reseptorer som tar opp molekyler fra blodet (f. eks. transferrinreseptoren – se nedenfor) ligger på overflaten av cellen som er i kontakt med blodet. Celleoverflatemolekyler kan normalt diffundere lateralt i membranets plan, selv om de kan utelukkes fra eller konsentreres i bestemte områder som lipidflåter. For noen celler, som epitelceller i tarmen, er plasmamembranen imidlertid delt inn i to distinkte soner kalt de basolaterale og apikale domenene, som er skilt fra hverandre av et belte med kontinuerlige tette veikryss rundt cellen. Denne strukturen begrenser sterkt den frie diffusjonen av molekyler gjennom de ekstracellulære mellomrom mellom nabocellene, og ses i en rekke andre vev.

Basalmembraner kalles nå oftere basal laminae, for å understreke det faktum at de ikke er fosfolipid bilag, men ark av ekstracellulær matrise.

for eksempel har endotelceller i blodkarene i hjernen en ring av kontinuerlige tette veikryss, som danner en barriere mellom blodet og hjernevævet som bidrar til den såkalte blod-hjernebarrieren. De tette veikryssene forhindrer også lateral diffusjon av proteiner og lipider i plasmamembranen fra en sone til en annen.

  • Forutsi hvilket krav dette plasserer på transportsystemene i celler som har slike differensierte soner av plasmamembranen.

  • Proteiner og lipider må rettes til enten de basolaterale eller apikale sonene ved forskjellige ruter.

Proteiner bestemt for Disse sonene blir først sortert I Golgi-apparatet og pakket i forskjellige vesikler før de blir rettet til den aktuelle sonen av membranen (Figur 10). Sorteringssignaler er identifisert i C-enden av proteiner bestemt for den basolaterale membranen, som sikrer at proteinene når riktig sone og returneres der hvis de internaliseres ved endocytose.

Figur 10 Basolaterale og apikale soner av plasmamembranen er vist På en epitelcelle som forer tarmens lumen. Tette veikryss mellom celler skiller de to sonene i membranen. Proteiner beregnet for hver sone sorteres i separate vesikler på trans Golgi-nettverket.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.