Få gratis lic 624 form

hellig en åtte forskjellige etasjer og hver av dem fungerer i en Annen Bank også er det ikke nå det kommer under gulvet ordninger åtte personer som bor på åtte forskjellige tomter og de jobber i ulike banker nå etasje ordning åtte syv seks fem fire og TRE to en disse er de åtte strømmer så kommer til tilstand nummer en det er bare en etasje mellom en etasje mellom en mellom a og gulvet som personen jobber i ovc nå a og OBC hvor mange personer var å være der det må være bare en ble slått hvis han er her blank OBC vil være her alle vice versa OG OBC da ja og den som auksjonen OBC personen som jobber PÅ OBC ikke bor på etasje nummer en derav OBC kan ikke være på denne etasjen nummer en derfor er det ugyldig da de bor like under b nå denne gjerning bor like under b dermed B og D må være her li bor like under b og like under og den som jobber I b ye den som jobber i b-boy bor på et partall flyt like over gulvet Som C Bailey er ingen Bo Og C være En Bank Of India og Central Bank Of India disse personene hvem JOBBER i disse to er som dette er DET IKKE BANK og personen som jobber på Aegyo mener På et partall etasje Ivo B er et partall etasje over er et partall etasje så neste Ivo mener på et partall etasje, men ikke på 8. etasje og cyber vi kan være enten 2 4 eller 6 den neste Enten Dean eller h bor fra første verden i første etasje d Og H er utelukket er det ikke neste en bare en person bor mellom en P og b endte det mellom P og B Og D det må være nøyaktig en person derav PN biff kan være under dette er over denne ene Pnb-Enheten Den neste a bor på et oddetall etasje Og han bor like over en og han bor like over en derav han og luften må være tok dem og ei må være på EN RDM av flyt agent på oddetall etasje Og neste E Og luft må være tok sine kamerater og Bill er på fjerde nummer for nå sir være liv på 4. etasje dette er hva informasjonen kan være liv på 4. etasje nå kommer vi til denne muligheten er det ikke Da d lever umiddelbart over Dette d hver lever umiddelbart over dette mellom D og den som auksjonen PNB det må være nøyaktig en person en generell og den som jobber I P og b må være på hvilken blokk P Og B må være på den første blokken Nå P Og b dette er ett tilfelle og P og B er her er B og D og Mellom D Og P og B det må være nøyaktig en person det andre tilfellet er som dette gjort med dette mellom B og P&V det må være nøyaktig en person og Mellom E a nå en løs på et oddetall flyt e en tom OBC må være her e A OBC da a minst på et oddetall etasje Og Han Bor Like over a og b løs I Fjerde etasje bare to venner bor mellom Den Som Auksjonen jeg vil være Og A Mellom jeg vil være og et år fortelle meg eller hvor mange personer er…

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.