Snížení Rizika IM a cévní mozkové příhody v CVD Pacientů | Repatha® (evolocumab)

Kontraindikace: Repatha® je kontraindikováno u pacientů s anamnézou závažné reakce přecitlivělosti na Repatha®. U pacientů léčených přípravkem Repatha®se objevily závažné hypersenzitivní reakce včetně angioedému.

Alergické Reakce: Hypersenzitivní reakce (např. angioedém, vyrážka, kopřivka) byly hlášeny u pacientů léčených přípravkem Repatha®, včetně některých, které vedly k přerušení léčby. Pokud se objeví známky nebo příznaky závažné alergické reakce, přerušte léčbu přípravkem Repatha®, léčit dle standardní péče, a sledovat, dokud příznaky a symptomy vyřešit.

Nežádoucí Účinky v Primární Hyperlipidemie (včetně HeFH): nejčastější nežádoucí účinky (>5% pacientů léčených přípravkem Repatha® a vyskytující se častěji než u placeba) byly: nasofaryngitida, infekce horních cest dýchacích, chřipka, bolest zad, reakce v místě vpichu.

ze skupiny 52týdenních a sedmi 12týdenních studií: Lokální reakce v místě vpichu se vyskytly u 3,2% pacientů léčených přípravkem Repatha®a 3,0% pacientů léčených placebem. Nejčastějšími reakcemi v místě vpichu byly erytém, bolest a podlitiny.

Mezi 16,676 pacientů bez diabetes mellitus na počátku léčby, výskytu nového nástupu diabetes mellitus během soudu byl 8,1% u pacientů přiřazených k Repatha® v porovnání s 7,7% v těch, které placebo.

imunogenita: Repatha® je lidská monoklonální protilátka. Stejně jako u všech terapeutických proteinů existuje potenciál imunogenity s přípravkem Repatha®.

Přečtěte si prosím úplné informace o předepisování.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.