Selhání Výnos Nehod

Právník Matt Hardy pro Auto Kolize Obětí v Nashvillu

Při jízdě, naše bezpečnost závisí na tom ostatní řidiči, dodržovat pravidla silničního provozu. Když se řidič nevzdá práva na cestu, ohrožuje lidi kolem sebe. Každý den právníci Nashville autonehody Matt Hardin Law pomáhají lidem, kteří byli zraněni nedbalým řidičem. Pokud vás řidič při nehodě zranil, můžete mít nárok na náhradu škody.

Řidiči, Kteří Nedokáží Výnos Způsobit Tisíce Nehod Každý Rok v Tennessee

V roce 2013, řidiči, kteří se nepodařilo výnos právo na cestě způsobil více než 25 000 nehod, podle Tennessee Odboru Bezpečnosti a Vnitřní Bezpečnosti. Ze všech sledovaných přispívajících faktorů, selhání výnosu způsobilo druhou nejvíce nehod, za příliš těsným sledováním. Řidiči, kteří se nevzdají práva na cestu, i neúmyslně, mohli jednat z nedbalosti, a lidé, které zranili, mohou požadovat náhradu v soudním systému.

Obětem Nedbalosti Ovladačů Může Žalovat

člověk zraněn řidič, který se nepodařilo výnos právo na cestě může podat nedbalost soud v Tennessee soudy. Zvítězit v takové žaloby, musí žalobce dokázat, že tři základní prvky:

za Prvé, musí žalobce prokázat, že žalovaný dluží její povinnost. V případech autonehody je to poměrně jednoduché, pokud žalobce žaloval řidiče, který nehodu způsobil. Všichni řidiči v Tennessee dluží všem ostatním na silnici povinnost chovat se přiměřeně vzhledem k okolnostem.

za druhé, žalobci dopravní nehody musí prokázat, že žalovaný porušil tuto povinnost. Opět je to často jednoduchý návrh v případech dopravních nehod. Nedodržení práva na cestu je porušením povinnosti chovat se rozumně. Žalovaný nemusí mít v úmyslu porušit povinnost nést odpovědnost.

třetí, zákon Tennessee vyžaduje, aby žalobce prokázal bezprostřední příčinnou souvislost. Jinými slovy, jednání žalovaného-porušení povinnosti-muselo být příčinou zranění žalobce. Pokud neúspěch žalovaného způsobil nehodu, která poškozovala žalobce, jedná se o příčinnou souvislost.

kromě základních prvků případu nedbalosti existují další faktory, které žalobci musí zvážit. Jednoroční promlčecí lhůta Tennessee a státní pravidlo modifikované srovnávací chyby ovlivňují, kdy a zda podat žalobu z nedbalosti. Kromě toho, pokud žalovaný porušil zákon o bezpečnosti, může žalobce zvážit podání žaloby „nedbalost sama o sobě“. Nedbalost per se je právní pojem, kde nedbalosti je odvodit, pokud došlo k porušení zákona určeny, aby se zabránilo druh škody skutečně způsobené jeho porušení. Oběti neposkytnutí nehod by měly činit tato a další rozhodnutí na radu znalého právníka.

řidiči, kteří se nevzdají, mohou být odpovědní za škody

pokud osoba zraněná nedbalým řidičem podá úspěšnou žalobu, má nárok na náhradu škody od řidiče. Nedbalý řidič musí uhradit žalobci všechny finanční újmy žalobce, jako je lékařská péče, ušlá mzda a škoda na osobním majetku. Kromě toho, pokud žalobce zažil psychické, fyzické, nebo emocionální zranění — například, bolest a utrpení, nebo duševní utrpení — nedbalý řidič musí kompenzovat ty, zranění, příliš. V některých případech mohou být k dispozici také sankční škody.

najmout zkušeného Nashville zranění právník

oběti neposkytnutí nehod mají zákonná práva v Tennessee. Pokud jste byli zraněni nedbalým řidičem, který nedokázal poskytnout právo na cestu, právník v Tennessee autonehodě vám může pomoci rozhodnout se o nejlepším způsobu, jak usilovat o náhradu za zranění. Matt Hardin Law pomohl nespočetným klientům z Nashvillu a celého státu zotavit se ze zranění. Chcete-li naplánovat bezplatné vyhodnocení případu, volejte (615) 200-1111 nebo navštivte naši kontaktní stránku.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.